Legislație

Regulament de organizare și funcționare A.S.P.A.


Legislaţie naţională

  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
  • Legea nr. 227/2002 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
  • Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor
  • Ordonanţa de Guvern nr. 27/2001 privind regimul petiţiilor
  • Legea nr. 391/2006 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
  • Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local
  • Legea nr. 9/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor

Legislaţie locală

Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti: